Over de vakgroep Geografie (WE12)

Organisatie

Prof. dr. Frank Witlox

Vakgroepvoorzitter

Prof. dr. Nico Van de Weghe

Voorzitter Examencommissie

Prof. dr. Veerle Van Eetvelde

Voorzitter Opleidingscommissie

Historiek

Tijdlijn

  • Eerste geografen studeren af aan de huidige UGent
  • Verschillende laboratoria en seminaries geografie zijn verbonden aan verschillende faculteiten verspreid over de stad
  • Samenbrenging van laboratoria en seminaries geografie in een nieuw gebouw (S8) op campus Sterre
  • Vakgroep Geografie (WE12) ontstaat uit de verschillende labo's en seminaries
  • Inrichting van een universitaire opleiding Landmeetkunde

Faciliteiten

Labo's en uitrustingen

De vakgroep Geografie beschikt over een gevarieerd aanbod aan faciliteiten voor de ondersteuning van onderzoek en onderwijs zoals computers, software, datasets, e.d.m. De vakgroep voorziet tevens in een aantal specifieke labo's en onderzoeksuitrustingen.