Welkom

Philippe De Maeyer, vakgroepvoorzitter

De geografie bestudeert de ruimtelijke samenhang van de verschijnselen aan het aardoppervlak.

Het aardoppervlak kan je als fysisch gegeven bestuderen maar de aarde is echter ook de woonplaats voor de mens. Er is een groot verband tussen natuurlijke omgeving en levenswijze. De mens oefent ook een belangrijke invloed uit op die omgeving, denk maar aan industrialisatie, intensieve landbouw, ruimtelijke ordening, landschapszorg, milieubeheer,...

Geografie is bijgevolg een discipline waar vele natuurwetenschappen elkaar ontmoeten en waar de geografie een dialoog voert met de menswetenschappen. Ze probeert de ruimtelijke variatie van onze leefwereld te begrijpen.

Geomatica omvat de wetenschappen en technieken om ruimtelijk gelokaliseerde informatie te verzamelen, te beheren, te analyseren, te interpreteren, voor te stellen en te verdelen.

Philippe De Maeyer, vakgroepvoorzitter

Volg de excursie van de Master geografie!

Zondag 30 maart 2014 vertrekken 36 studenten van de Master geografie voor 9 dagen op geografische excursie naar Kreta. Ze krijgen verschillende opdrachten die te maken hebben met geïntegreerd geografisch veldwerk. Voor een aantal opdrachten zal gebruik worden gemaakt van tablets, waarbij hen ook gevraagd wordt om een blog bij te houden. Elke dag zal er een bijdrage gepost worden, zodat iedereen de reis- en wetenschappelijke verslagen live volgen.

Lees meer op mastergeografieugent.blog.com!

Lecture invitation: The growth of logistics services and their impact upon global city development

You are cordially invited to a Doctoral Schools-sponsored lecture by Professor Kevin O’Connor (Monash University, Australia) on Friday, April 4th, 10:30.

doctoral-schools

View the invitation

Recentste A1-publicaties binnen de vakgroep

Van Cauwenberg, J., Van Holle, V., De Bourdeaudhuij, I., Clarys, P., Nasar, J., Salmon, J., Maes, L., Goubert, L., Van de Weghe, N., & Deforche, B. (2014). Physical environmental factors that invite older adults to walk for transportation. Journal Of Environmental Psychology, 38, 94-103.

De Baets, K., Vlassenroot, S., Boussauw, K., Lauwers, D., Allaert, G., & De Maeyer, P. (2014). Route choice and residential environment : introducing liveability requirements in navigation systems in Flanders. Journal Of Transport Geography, 37, 19-27.

Boussauw, K. (2014). City profile : Ghent, Belgium. Cities, 40, 32-43.

Alle actuele A1 publicaties binnen de vakgroep