Gemodelleerde neerslagverdeling in tropische bergen – een geval in Ethiopië, met respons van vegetatie en hydrologie

Topoklimaat, en meer bepaald orografische regens op loefhellingen en regenschaduw aan de lijzijde, controleert de tijdruimtelijke veranderlijkheid van regenval, vegetatie en hydrologie in tropische bergen. Een dergelijke variabiliteit heeft een aanzienlijke maatschappelijke impact. Het inkomen van landbouwers kan sterk verschillen tussen de bovenwindse en lijzijde van een berg. Vanwege een gebrek aan gedetailleerde wetenschappelijke kennis is tot nu toe echter een "one-size-fits-all" benadering van agro-ecosysteembeheer gebruikt bij het bepalen van prioritaire zones voor instandhouding en distributie van landbouwproductiemiddelen, zonder rekening te houden met neerslagvariabiliteit. Dit project is daarom gericht op het begrijpen van topoklimatische effecten op de neerslagverdeling en de daaropvolgende effecten op vegetatiebedekking en oppervlaktehydrologie over de Ethiopische bergmassieven. Er zal een multidisciplinaire aanpak worden gevolgd om het overkoepelende doel te bereiken, met inbegrip van de analyse van de neerslagverdeling en seizoensinvloeden. Dit gebeurt met behulp van het ALARO-0-model en statistische afstemming met kenmerken van de natuurlijke vegetatie en oppervlakkige afvloeiing.

» Bekijk een presentatie over dit project (Engels)OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners