Visie en eigenheid van de opleidingen

De academische opleidingen Geografie en Geomatica & Landmeetkunde aan UGent zijn uniek in België, door de geïntegreerde en interdisciplinaire combinatie van geografie en geomatica. De eigenheid en missie van de opleidingen is opgebouwd rond het ruimtelijk en relationeel denken en handelen, gesteund op analytische en synthetiserende inzichten en vaardigheden: