‘State of Science’ paper over de controle van ravijnerosie

(06-01-2021)

In navolging van het 8ste Internationaal Symposium over Ravijnerosie (juli 2019) publiceerde de onderzoeksgroep Fysische Geografie een ‘State of Science’ paper in een Special Issue van Earth Surface Processes and Landforms over welke methodes er bestaan om ravijnen te voorkomen of te stabiliseren, en de efficiëntie daarvan. Het is de eerste internationale review paper hierover die bouwt op de lange onderzoekslijn van de groep inzake ravijnerosie. Over de afgelopen 10 jaar publiceerde de onderzoeksgroep Fysische Geografie >40 artikels (Web of Science) specifiek over ravijnerosie opgenomen in de. Raadpleeg het artikel hier: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/esp.5033 Foto: volledig gestabiliseerd ravijn in de omgeving van Hagere Selam, Ethiopië © A.Frankl