Sofie Annys verdedigt succesvol haar doctoraat

(16-12-2020)

Op 11 december verdedigde Sofie Annys met succes haar doctoraat met als titel ‘Impact of River Regulation on Downstream Socio-hydrologic Systems in Ethiopia’. In haar onderzoek hanteerde Sofie een interdisciplinaire benadering en focuste ze op de impact van grote dammen op het milieu, de landbouwsystemen en sociale systemen in het stroomafwaarts gelegen gebied. Het onderzoek toonde aan dat hydrogeomorfologische systemen sterk veranderden en op weg zijn naar een nieuw equilibrium; kleinschalige irrigatiesystemen efficiënter gebruik maakten van natuurlijke hulpbronnen dan verschillende (omstreden) grootschalige irrigatieprojecten; gereguleerde rivieren een enorme impact hadden op sociale interacties; en dat slecht georganiseerde landherverdelingen en hervestigingen duizenden gezinnen marginaliseerden. Dit wijst er op dat grote dammen verregaande gevolgen hebben voor mens en milieu, ondanks hun bijdrage om de landbouw- en energiesectoren klimaatbestendig te maken.