Geografen van de UGent werken met landloze boeren in Ethiopië om koolstofkredieten te bekomen

(21-01-2019)

Sinds de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs is er een versnelling gekomen in activiteiten die moeten helpen de opwarming van de aarde te beheersen. Nieuwe internationale financieringsmechanismes helpen gemeenschappen in het globale Zuiden om hun natuurlijke hulpbronnen duurzamer te beheren, en tegelijkertijd de ergste effecten van de opwarming onder controle te krijgen.

Om hun steentje bij te dragen hebben wetenschappers van de Vakgroep Geografie van de UGent samen met zes gemeenschappen in Noord Ethiopië de vzw EthioTrees opgericht in 2016. De vereniging zorgt voor innovatieve klimaatfinanciering die uniek is in de Hoorn van Afrika. EthioTrees legt er zich op toe om bij te dragen tot positieve veranderingen in het milieu in Ethiopië. Hoeksteen is participatie van de gemeenschappen: beslissingen worden plaatselijk genomen, op basis van zelf gemaakte kaarten van de gewenste verbeteringen rond de dorpen. Na slechts twee jaar werking werd het hoog aangeschreven “Plan Vivo” label toegekend, dat dan financiering van het herstel van de tropische bossen toelaat.

Op twee jaar tijd werd meer dan 10.000 ton CO2 equivalent uit de atmosfeer gehaald en vastgelegd in 726 hectares herbeboste gemeenschapsgrond; dit is nuttig voor de plaatselijke gemeenschappen en om het klimaat te beschermen. Een compensatie ter waarde van 30.000 euro jaarlijks zal worden toegekend aan de gemeenschappen, en dit voor de komende 20 jaren. De klimaatfondsen worden niet enkel gebruikt om het ecosysteem te beschermen, maar er gebeuren ook investeringen in drinkwater en scholen, en ook in de ontwikkeling van economische activiteiten op basis van producten uit het bos zoals honing en wierook. De meeste plaatselijke leden van EthioTrees zijn jonge boeren die geen landbouwgrond kunnen krijgen. Gezien het succes van het project zijn er nog tien bijkomende gemeenschappen begonnen hun eigen koolstofkredieten te verdienen.

Resultaat is dat dat de kleine boeren niet de oorzaak zijn van milieudegradatie, maar dat ze belangrijk worden voor een duurzame toekomst.

Zie ook: http://www.planvivo.org/project-network/ethiotrees-tembien-highlands/

Contact

Prof. Sil Lanckriet, gastprofessor, Vakgroep Geografie, UGent. Sil.lanckriet@ugent.be

Dr. Miro Jacob, vrijwillig postdoctoraal medewerker, Vakgroep Geografie, UGent. mirojacob@gmail.com

Prof. Jan Nyssen, professor fysische geografie, Vakgroep Geografie, UGent. jan.nyssen@ugent.be