Wordt migratie uit Afrika veroorzaakt door droogte en verwoestijning?

(28-06-2018)

Prof. Jan Nyssen bespreekt op Radio 1 de complexe interactie tussen de mens en het natuurlijk milieu in de Sahel. De algemene klimatologische tendens is dat de Sahel natter wordt, maar door intense – vaak niet duurzame - landbouwactiviteiten vertaalt zich dat niet noodzakelijk rechtstreeks in minder verwoestijning. Prof. Nyssen wijst op de noodzaak om de lokale landbouw danig te ondersteunen zodat er nuttig omgegaan wordt met de voorziene extra neerslag; wat een positieve weerslag zal hebben op de maatschappij, en ook migratie. Foto: Ethiopische hoogland gezien vanuit de lucht: kale hellingen worden herbebost en landbouwterrassen aangelegd. Luister hier vanaf 02:50:10: http://radioplus.be/#/radio1/herbeluister/696aabf7-8e90-11e3-b45a-00163edf75b7/bbdc9659-6f2c-11e8-82e3-02b7b76bf47f/