Prof. Jan Nyssen en dr. Amaury Frankl realiseren 'Special Issue' in Land Degradation and Development

(06-10-2015)

Het internationale tijdschrift Land Degradation and Development heeft een 'special issue' uitgegeven over Environmental conservation for food production and sustainable livelihood in tropical Africa. Hierin staan 14 artikels gaande over bodem en waterconservering in the Sahel, de waterbalans en vlechtende rivieren aan de rand van de Ethiopische Riftvallei en de equatoriale Afrikaanse savanne. Met een impact factor van 3.089 staat LDD hoog aangeschreven in het domein van omgevingswetenschappen.