Hannah Hook

Email
hannah.hook@ugent.be
Categorie
Wetenschappelijk Personeel, PhD Student
Onderzoeksgroep
Sociale en Economische Geografie

Bio

Hannah Hook is een doctoraal onderzoekster verbonden aan de SEG onderzoeksgroep van het Departement Geografie aan de Universiteit Gent. Ze behaalde Masterdiploma’s in Duurzame Steden en GIS Technologie. Haar onderzoek focust op de Gelukkige Forens: de onderlinge verhouding tussen pendeltevredenheid en subjectief welzijn, en het effect op domeinspecifieke levenslooptevredenheid. Daarmee draagt ze bij tot een beter begrip van de rol van pendeltevredenheid in residentiële- en werk-gerelateerde attitudes, alsook van gedrag en geaggregeerde levenslooptevredenheid.