Sien Benoit

Email
sien.benoit@ugent.be
Telefoon
+32 (0)9 264 46 89
Lokaal
40.08.120.071
Categorie
Wetenschappelijk Personeel, PhD Student
Onderzoeksgroep
Cartografie & GIS

Bio

Sien (°1994) werkt sinds augustus 2019 aan de vakgroep Geografie. Ze doet onderzoek naar fietsveiligheid bij jongeren. In haar doctoraatsonderzoek gaat ze na hoe de fysieke omgeving de keuze voor fietsroutes in het woon-schoolverkeer bij jongeren beïnvloed. Daarnaast gebruikt ze de Qualitative Trajectory Calculus (QTC) om interacties tussen weggebruikers op kruispunten te analyseren. Op die manier kunnen kruispunten en wegen fietsvriendelijker gemaakt worden. Verder is ze betrokken in het citizen science project ‘Een fiets-STEM voor scholen’ waarbij leerlingen in middelbare scholen de fietsveiligheid van hun eigen schoolomgeving kunnen analyseren op basis van een fietsbarometer.