Prof. dr. Tim Van de Voorde

Email
tim.vandevoorde@ugent.be
Lokaal
40.08.120.051
Categorie
Deeltijds Zelfstandig Academisch Personeel
Onderzoeksgroep
3D Data Acquisitie

Bio

Tim Van de Voorde is professor in het vakgebied remote sensing (teledetectie). Hij onderzoekt hoe satellietbeelden, geodata, aardobservatietechnieken en ruimtelijke modellen gebruikt kunnen worden om steden te helpen de talrijke uitdagingen tegemoet te treden inzake ruimtelijke groei, landgebruiksveranderingen, levenskwaliteit van de inwoners en het stedelijk leefmilieu. Hierbij ligt momenteel de nadruk op het kwantificeren van stedelijke morfologie en het verband hiervan met het functioneren van het stedelijk landschap en het leveren van ecosysteemdiensten.