Dr. Georgios Klonaris

Email
georgios.klonaris@ugent.be
Telefoon
+32 (0)9 264 46 25
Lokaal
40.08.120.026
Categorie
Wetenschappelijk personeel
Onderzoeksgroep
3D Data Acquisitie

Bio

Dr. Georgios Klonaris is een post-doctoraal onderzoeker met ervaring in maritieme hydrodynamica en kusttechniek. Zijn onderzoek omvat de numerieke en fysieke modellering van kustgebieden. In het bijzonder richt hij zich op het ontwikkelen en toepassen van numerieke modellen voor het simuleren van golfvorming in havens, golfstroominteracties, sediment-transport en morfologische evoluties. Hij is sinds september 2017 gestart aan de Universiteit Gent. Hij werkt er aan de ontwikkeling en validatie van een model dat hydrodynamica en morfodynamica simuleert langs de Belgische kust.