Dr. Freke Caset

Email
Freke.Caset@UGent.be
Telefoon
+32 (0)9 264 47 10
Categorie
Wetenschappelijk personeel
Onderzoeksgroep
Sociale en Economische Geografie

Bio

Freke Caset (°1992) behaalde in 2019 haar doctoraat aan de Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek spitste zich toe op het in kaart brengen van de (ruimtelijke) ontwikkelingskansen voor treinstations(omgevingen) in Vlaanderen en de Brusselse metropolitane regio. Momenteel werkt Freke als postdoctoraal onderzoeker (gefinancierd door FWO) aan de SEG onderzoeksgroep op het thema stedelijke polycentriciteit. Freke is tevens als gast-onderzoeker verbonden aan Cosmopolis (Vrije Universiteit Brussel). In brede zin situeren de onderzoeksinteresses en -bezigheden van Freke zich op het snijvlak van transportgeografie, stadsgeografie en stedelijke en regionale planning.