Prof. dr. Jan Nyssen

Email
Jan.Nyssen@ugent.be
Telefoon
+32 (0)9 264 46 23
Lokaal
40.08.130.011
Categorie
Zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksgroep
Fysische Geografie

Bio

Jan Nyssen is sinds 2007 werkzaam aan de Vakgroep Geografie en in 2014 werd hij benoemd tot hoogleraar. Hij is titularis van de vakken Geomorfologie, Hydrologie, Fysisch milieu en ontwikkeling, Microklimatologie, en Regionale Geomorfologie bij de opleidingen Geografie en Physical Land Resources. Zijn onderzoek draagt bij tot het identificeren en begroten van veranderingen in het gekoppeld systeem “mens-milieu” – met focus op hellingsprocessen, hydrogeomorfologie, landdegradatie en bodembewaring. Zijn kernactiviteiten spelen zich af in Ethiopië.