Cartografie & GIS

Cartografie & GIS focust op de technieken van het analyseren van geografische gegevens en het voorstellen ervan op een kaart.

Nieuws in de kijker

Landschap is zowel een fysieke realiteit als de representatie die we ervan maken. Het vormt een geheel van natuurlijke en antropologische elementen en roept gevoelens en emoties op. De Europese Landschapsconventie benadrukt dat bij het nemen van maatregelen voor het beschermen, beheren en plannen van landschappen, alle dimensies in overweging moeten worden genomen.

Met dit in gedachten richtte GEOLAND – een Erasmus+ KA2 Hoger Onderwijs project – zich op NATURA 2000 plaatsen met als doel een leerpad te creëren voor studenten en professoren in landschapsmonitoring en -bescherming, met behulp van digitale tools zoals GIS en participatieve technieken.

Het project werd door Europa finaal beoordeeld met een score van 96%.

https://www.geolandproject.eu/

Onderzoekthema's

Cartografie & GIS spitst zich toe op geografische informatie omdat deze aan de basis ligt van de cartografie en geografische informatiewetenschappen.

Een breed multidisciplinaire karakter (computerwetenschappen, archeologie, sportwetenschappen, biologie) typeert de uitgevoerde projecten.

In deze projecten, focust de groep op het gebruik van moderne methodologieën (eye-tracking, WiFi-tracking, UAVs) en de ontwikkeling van innovatieve technologieen (navigatie-apps, 3D webGIS).

verplaatsingen, bereikbaarheid en GIS
cartografie en kaartgebruik
historische cartografie
4D GIS voor archeologie
overstromingsrisico's
indoor wayfinding
bewegende objecten
GIS in het onderwijs

Prof. dr. Nico Van de Weghe

tijdruimtelijke analyse tijdruimtelijk modelleren visuele analyse GIS geografische informatiesystemen geografische informatiewetenschap bewegende objecten . . .

Prof. dr. Haosheng Huang

locatiegebaseerde diensten mobiliteitsanalyse ruimtelijke cognitie mobiele HCI stedelijke informatica geospatiale AI (GeoAI)

Lijst met alle medewerkers Cartografie & GIS

Doctoraatonderzoek

Projectonderzoek in de kijker


Op zoek naar meer informatie over UGent onderzoekers, (lopende) projecten en doctoraten, organisaties,... in dit onderzoeksdomein?

Op zoek naar (verdedigde) doctoraten, publicaties, papers, proceedings,... in dit onderzoeksdomein?