Nieuws - Sociale en Economische Geografie

Meer info gewenst?

Stuur de vakgroep een berichtje:

Externe vacatures

Lijst van externe vacatures aangeboden aan de Vakgroep Geografie ter kennisgeving en verspreiding.

Lezing door prof. Mingshu Wang (Glasgow University) in de vakgroep

(22-05-2024) Op maandag 21 mei 2024 bracht prof. Mingshu WANG van de Universiteit van Glasgow een bezoek aan de afdeling en gaf een lezing over “Graph Convolutional Networks for Street Network Analysis”.

Prof. Wang is Senior Lecturer (Tenured Associate Professor) in Geospatial Data Science aan de Universiteit van Glasgow. Hij is ook Fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen en toepassen van GIScience methoden en big data analytics om stedelijke systemen en ontwikkeling te begrijpen. Empirisch onderzoekt hij de relatie tussen stedelijke structuur en stedelijke prestaties op macroschaal en de relatie tussen de gebouwde omgeving en collectief menselijk gedrag op microschaal. Hij heeft onderzoeksbeurzen ontvangen van de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Chinese Academie van Wetenschappen en Microsoft. Hij is redacteur van Asian Geographer en Associate Editor van ISPRS International Journal of Geo-Information en Regional Studies, Regional Science.

Nieuwe FWO postdocs aan de Vakgroep Geografie

(21-05-2024) Met trots kondigen we aan dat twee onderzoekers zich zullen aansluiten bij de afdeling Geografie als postdocs van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO):

  • Dr. Sofie Annys zal de sociaal-hydrologische veerkracht van door boeren geleide irrigatieontwikkelingen in Ethiopië en Ghana bestuderen. Ze ontving een Senior Fellowship van het Interdisciplinair Panel en zal worden begeleid door Prof. Amaury Frankl.

  • Dr. Tanhua Jin zal zich richten op de ervaren sociale segregatie van mensen in dagelijkse activiteitenruimtes in België en Estland. Ze ontving een Junior Fellowship van het W&T9 Panel en zal worden begeleid door Prof. Frank Witlox.

Wij wensen hen beiden veel succes in hun mandaat!

Vacature wetenschappelijk medewerker "Leerstoel Fiets" bij de vakgroep Geografie

(09-04-2024) De leerstoel Fiets aan de Universiteit Gent (Vakgroep Geografie) is op zoek naar een voltijds wetenschappelijk medewerker met aangetoonde interesse en bekwaamheid om onderzoek uit te voeren, te communiceren in het domein van fietsmobiliteit om zo bij te dragen aan de opstart van de nieuwe leerstoel.

Meer info op: https://jobs.ugent.be/job/Gent-Wetenschappelijk-medewerker-9000/792010802/

Fietsprofessor Meredith Glaser op Radio1

(02-02-2024) "België heeft voor het eerst een fietsprofessor: Meredith Glaser. Vandaag is haar eerste werkdag aan de Universiteit Gent. Ze vertelt je alles over haar unieke job en waarom ze zo gepassioneerd is door fietsen."

Interview op VRT Radio1 met Dr. Meredith Glaser, experte in duurzame mobiliteit en sedert 1 februari 2024 leerstoelhouder van de nieuwe leerstoel Fiets bij de UGent (Vakgroep Geografie).

Beluister het interview op de website van radio1.


Foto credits: (c) DMOW

Een fietsprofessor voor Vlaanderen: Dr. Meredith Glaser

(31-01-2024) Dr. Meredith Glaser, experte in duurzame mobiliteit, start op 1 februari 2024 bij de UGent als leerstoelhouder van de nieuwe leerstoel Fiets. De leerstoel moet het ambitieuze Vlaamse fietsbeleid versterken met academische kennis en inzichten.

Het belang van de fiets als vervoersmiddel neemt de laatste jaren sterk toe. Er werd nooit meer gefietst in Vlaanderen en ook nooit meer geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Om die positieve evolutie verder te ondersteunen met wetenschappelijk onderzoek, gaat aan de UGent een nieuwe leerstoel van start, met financiële en inhoudelijke steun vanuit de Vlaamse overheid. Het academisch werk dat de leerstoel zal opleveren, zal bijdragen aan het mobiliteitsbeleid en het maatschappelijke debat over fietsmobiliteit in Vlaanderen. Dr. Meredith Glaser, die gekozen werd als leerstoelhouder zal een rol opnemen in verschillende opleidingsonderdelen bij de UGent en nauw samenwerken met de vele actoren die betrokken zijn bij het Vlaamse fietsbeleid.

Lees het volledige persbericht.

Yuting Yang verdedigde met succes haar PhD

(22-01-2024) Op maandag 15 januari 2024 verdedigde Yuting Jang met succes haar PhD: " Navigating Polycentric Urban Regions: Economic Consequences and Methodological Insights".

Promotoren: Prof. dr. Ben Derudder (KU Leuven and UGent), Dr.Freke Caset (UGent and VUB)

Leden van de examencommissie: Voorzitter: Prof. dr. Nico Van de Weghe (UGent), Prof. dr. Haosheng Huang (UGent), Prof. Dr. Yingcheng Li (Southeast University), Dr. Evert Meijers (Universiteit Utrecht), Dr. Angelika Münter (Instituut voor Regionale en Stedelijke Ontwikkeling, Dortmund), Prof. dr. Frank Witlox (UGent)

Gefeliciteerd Yuting Jang!

Chenchen Xu verdedigde met succes haar PhD

(04-01-2024) Op woensdag 13 december 2023 verdedigde Chenchen Xu met succes haar PhD: "Passenger Behavior in Airplane Emergency Evacuations: From Time Perception to Exit Choice".

Promotoren: Prof. dr. Frank Witlox (UGent), Prof. dr. Quan Shao (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics). Leden van de examencommissie: Voorzitter: Prof. dr. Haosheng Huang (UGent). Prof. dr. Kurt Fuellhart (UGent & Unison Consulting, Inc.), Prof. dr. Giovanni Circella (UGent), Prof. dr. Ben Derudder (KU Leuven), Prof. dr. ir. Genserik L.L. Reniers (Technische Universiteit Delft).

Gefeliciteerd Chenchen!

Publieksprijs "Meest overtuigende posterpresentatie" voor Corneel Casier

(18-12-2023) Begin december namen verschillende onderzoekers en doctoraatstudenten van de vakgroep Geografie deel aan de I-Know Innovation Day 2023 van de UGent. De poster van Corneel Casier ("Understanding street closures: How different modes of travel are affected – an agent-based modelling approach") won de publieksprijs voor “Meest overtuigende posterpresentatie”.

Proficiat Corneel!

Yuting Chen verdedigde met succes haar PhD

(18-12-2023) Vrijdag 11 december 2023 verdedigde Yuting Chen met succes haar PhD: “Examining Airport Categorization and the Evolving Dynamics of Airports. A multimodal transport approach in the context of China”. Promotoren: Prof. dr. Frank Witlox (UGent), Prof. dr. Kurt Fuellhart (Unison Consulting). Leden van de examencommissie: Voorzitter: Prof. dr. Veerle Van Eetvelde (Ugent). Prof. dr. Liang Dai (Nanjing University of Finance and Economics), Prof. dr. Tony H. Grubesic (University of California at Riverside), Prof. dr.Theo Notteboom (UGent), Prof. dr. Kevin B. O'Connor (University of Melbourne)

Gefeliciteerd Yuting!

Tanhua Jin verdedigde met succes haar PhD

(07-12-2023) Op maandag 4 december 2023 verdedigde Tanhua Jin met succes haar PhD: “Transition to Shared Mobility: Usage Patterns, Challenges, and the Built Environment Effects”. Promotores: Prof. dr. Frank Witlox (UGent), Prof. dr. Haosheng Huang (UGent). Leden van de examencommissie: Prof. dr. Nico Van de Weghe (UGent), Prof. dr. Giovanni Circella (UGent), Prof. dr. ing. Karst Geurs (Universiteit Twente, Nederland), Dr. Hannah Haak UGent), Prof. dr. Cecília Silva (Universiteit van Porto, Portugal).

Gefeliciteerd Tanhua Jin!

Gezocht: academisch expert voor meer en veiliger fietsen in Vlaanderen

(06-11-2023) Aan de Universiteit Gent, Vakgroep Geografie wordt door de Vlaamse Regering een nieuwe Leerstoel Fiets geïnstalleerd. De Leerstoel Fiets heeft als thematische doel het Vlaamse beleid op vlak van fietsen te ondersteunen, te evalueren en verder te ontwikkelen.

De Leerstoel Fiets voorziet in de aanstelling van een deeltijds (10%) gastprofessor (graad hoogleraar) en een 50% wetenschappelijk medewerker, ter ondersteuning van de leerstoelhouder. De Leerstoel Fiets vangt aan op 1 december 2023 en geldt voor 3 jaar (verlenging is mogelijk maar afhankelijk van benodigde financiering). Voor de invulling van de leerstoel zoekt de vakgroep een leerstoelhouder (m/v/x).

Uitgebreide info: https://www.ugent.be/nl/jobs/gastprofessor-leerstoel-fiets.pdf

Rui Shao verdedigde met succes haar PhD

(05-11-2023) Op maandag 30 oktober 2023 verdedigde Rui Shao met succes haar PhD: "Space-time Flexibility of Shopping Activities: On the Role of ICT and the Built Environment".

Promotor: Prof. Dr. Ben Derudder (UGent, KU Leuven) Leden van de examencommissie: Prof. Dr. AlainDeWulf(Chair) (UGent), Prof. Dr. Frank Witlox (UGent), Dr. Long Cheng (UGent), Prof. Dr. Mengqiu Cao (University of Westminster,U.K.), Prof. Dr. Yongchun Yang (Lanzhou University, China)

Gefeliciteerd Rui!

Leen De Paepe verdedigde met succes haar PhD

(24-10-2023) Op vrijdag 22 september 2023 verdedigde Leen De Paepe met succes haar PhD "Towards a Behavioural Understanding of the Social Acceptance of Shared Transport Services".

Promotoren: Prof. dr. Frank Witlox (UGent), Prof. dr. Veronique Van Acker (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research). Leden van de examencommissie: Prof. dr. Nico Van de Weghe (UGent) , Prof. dr. Jonathan Beaverstock (University of Bristol), Prof. dr. Giovanni Circella (UGent), Prof. dr. Caroline Mullen (University of Leeds) , Prof. dr. Yusak Susilo (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna)

Gefeliciteerd Leen!

Yue Hu ontving een eervolle vermelding voor de prijs van de beste paper op de BIVEC-conferentie 2023

(16-08-2023) In juni namen verschillende onderzoekers en doctoraatstudenten van de Sociale en Economische Geografie deel aan de BIVEC-GIBET-conferentie in Leuven. De paper van Yue Hu ("Revealing multiplex topological features of China’s domestic air transport network: intralayer and interlayer characteristics") behoorde tot de drie beste papers van de conferentie. Proficiat Yue!

Mede-auteurs: Kurt Fuellhart, Shengrun Zhang en Frank Witlox