UGent sluit MoU af met Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (Mexico)

(26-02-2019)

Op 19 oktober 2019 werd een Memory of Understanding tussen het Ministerie van Cultuur van de Verenigde Mexicaanse Staten en Universiteit Gent ondertekend door Diego Prieto Hernández, directeur-generaal van de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Mieke Van Herreweghe, vice-rector UGent, in aanwezigheid van Haar Koninklijke Hoogheid Princes Astrid van België.

De doelstelling van deze MoU is de basis te leggen waarop INAH en UGent hun samenwerking kunnen uitbouwen rond instandhouding, onderzoek en training in het domein van cultureel erfgoed, in het bijzonder door gezamenlijke studies om de kennis uit te breiden en te verdelen met betrekking tot de Archeologische Zone van Edzná en gezamenlijke acties met betrekking tot verspreiding van de culturele erfgoedkennis van België en de Verenigde Mexicaanse Staten, aan de hand van publicaties, gebruik van informatie en communicatietechnologie, uitwisseling van experten, …

Voor de UGent is het focaal punt de Vakgroep Geografie.

Link: https://www.inah.gob.mx/boletines/7951-inah-y-universidad-de-gante-de-belgica-firman-memorandum-de-entendimiento-en-favor-del-patrimonio-cultural